kömür

kömür
is.
1. Odunu yandırıb basdırmaqla alınan tünd-qara rəngli bərk yanacaq. Kürəyə kömür qoymaq. Manqala kömür tökmək. Kömürü qızartmaq. – <Rüstəm kişi> . . samovara su tökməyə, kömür salmağa ərindi. M. İ.. Arvad samovarı çölə çıxartdı. Külünü boşaldıb yaxaladı. Su töküb kömür saldı. Ə. Vəl.. Kömür basmaq – kömür almaq üçün odunu yandırıb torpaqda basdırmaq. Kömür dəymək – dəm tutmaq, kömürün dəmi (qazı) ilə zəhərlənmək. Kömür kimi (qədər) – tünd-qara, zil qara, qapqara. Kömür kimi uşaq. – Açıqlıqdan keçdi, kömür qədər qara . . görünən qamışlığa girdi. H. N.. Onun rəngi kömür kimi qaradı. M. Hüs.. Kömür kimi qaralmaq – 1) bərk qaralmaq, qapqara olmaq. Qız yayda kömür kimi qaraldı; 2) məc. hirsindən üzünün rəngi dəyişib tündləşmək. Rüstəm kişi . . kömür kimi qaralıb susurdu. . M. İ..
2. Yer altından çıxarılan bitki mənşəli bərk yanacaq, maddə. Daş kömür. Kömür yataqları. Kömür mədəni. İki vaqon kömür. – Donbas bizə kömür verir. . M. Müş.. Fəhlələr qatı kömür tozu içində işləyirdilər. M. Rz..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • kömür — I, 506 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • kömür — is., mdn. 1) Karbonlu maddelerin kapalı ve havasız yerlerde için için yanmasından veya çok uzun süre derin toprak katmanları altında kalıp birtakım kimyasal değişmelere uğramasından oluşan, siyah renkli, bitkisel kaynaklı, içinde yüksek oranda… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kömür kalem — is. Füzen …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kömür kayası — is., hay. b. Kaya balığı cinsinden kara renkli bir balık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kömür başa vurmak — kömürün iyi yanmamasından çıkan karbon oksidiyle zehirlenmekten baş ağrımak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kömür gibi — kapkara …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yağlı kömür — is. İçinde % 20 30 uçucu madde bulunan, ısı etkisiyle bu maddeler kaybolduktan sonra kok veren kömür …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • beyaz kömür — is. Akarsulardan elde edilen elektrik gücü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • arpa samanıyla, kömür dumanıyla — yararlanılan nesneleri eksiklikleriyle birlikte kabullenmek gerekir anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • FEHÎM — Kömür …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”